AI TINH MẮT HƠN

Ai tinh mắt hơn? Hãy để việc học từ vựng bớt nhàm chán hơn bằng cách tham gia trò chơi mini game do Trung tâm PHATA EDU thiết kế: Ai Tinh Mắt Hơn. Hãy thử xem trong vòng 3 phút bạn sẽ tìm được bao nhiêu từ vựng nhé . Gợi ý nhỏ : từ…