BEST STUDENTS OF THE MONTH

Best students of the month ♥️♥️♥️ Học Toeic không chỉ đơn giản là đến lớp xong rồi về, mà nó đòi hỏi sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân.  ??? Trung tâm PHATA EDU xin chúc mừng 3 bạn : Khánh Duyên, Thanh Tài, và bạn Minh Thuý đã xuất sắc nhận phần thuởng…