BEST STUDENTS OF THE MONTH

Best students of the month ♥️♥️♥️ Học Toeic không chỉ đơn giản là đến lớp xong rồi về, mà nó đòi hỏi sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân.  ??? Trung tâm PHATA EDU xin chúc mừng 3 bạn : Khánh Duyên, Thanh Tài, và bạn Minh Thuý đã xuất sắc nhận phần thuởng…

AI TINH MẮT HƠN

Ai tinh mắt hơn? Hãy để việc học từ vựng bớt nhàm chán hơn bằng cách tham gia trò chơi mini game do Trung tâm PHATA EDU thiết kế: Ai Tinh Mắt Hơn. Hãy thử xem trong vòng 3 phút bạn sẽ tìm được bao nhiêu từ vựng nhé . Gợi ý nhỏ : từ…