Chính sách hoàn trả học phí

Học viên nên cân nhắc và lựa chọn thật kỹ trước khi hoàn thành học phí cho Trung tâm. Tùy theo các trường hợp mà học viên có thể nhận lại học phí đã đóng hoặc không được hoàn lại. Cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Hoàn 100% học phí

Học viên đã đóng đầy đủ học phí nhưng có việc gia đình hoặc lý do cá nhân khác nên không thể tiếp tục học tại Trung tâm sẽ được hoàn lại 100% học phí. Điều kiện áp dụng: chỉ áp dụng trong vòng 01 tuần tính từ ngày đóng học phí. Học viên được hoàn lại học phí phải trả lại giáo trình cho Trung tâm, nếu giáo trình không còn nguyên vẹn như lúc nhận thì học viên phải chịu chi phí giáo trình. 

Trường hợp 2: Không được hoàn lại học phí

Học viên sẽ không được hoàn lại học phí với bất kỳ lý do gì nếu học quá 01 tuần tại Trung tâm. Tuy nhiên, học viên có thể bảo lưu học phí nếu trao đổi trực tiếp với Trung tâm và được Trung tâm chấp thuận.