Thầy vui tính, nhiệt tình, quan tâm đến từng sinh viên. Thầy dạy hay, ngoài ra Thầy còn hay dẫn đi ăn nữa. Chắc chắn là không có Trung tâm nào quan tâm đến sinh viên như ở đây !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment