PHATA OUTDOOR ACTIVITIES K1 – PHATA WHITE RACE

Nhớ lại buổi Outdoor này quá. Muốn tổ chức thật nhiều những hoạt động ngoại khóa như thế này. Vừa vui và vừa ý nghĩa nữa !

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment