MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website phata.edu.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ facebook. Đây là các thông tin mà phata.edu.vn cần học viên quan tâm chương trình cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để phata.edu.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website phata.edu.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về khóa học đã thanh toán của học viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của học viên sẽ không được lưu giữ.

Học viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste phata.edu.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Công ty sử dụng thông tin học viên cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến học viên;
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website phata.edu.vn;
Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
Không sử dụng thông tin cá nhân của học viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại phata.edu.vn
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân học viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của học viên.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của học viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ học viên. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân học viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của phata.edu.vn
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH PHATA EDU ( Chúng tôi cung cấp và đào tạo các khóa học tiếng Anh gồm Toeic và Tiếng Anh giao tiếp)

Địa chỉ: B103-104, Đường số 9, KDC Kim Sơn,  Phường Tân Phong, Q.7, HCM
Website: phata.edu.vn
Hotline: 0129 278 3676

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của học viên trên phata.edu.vn được Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của phata.edu.vn Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi học viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của học viên khi không có sự cho phép đồng ý từ học viên.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, phata.edu.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho học viên được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của học viên bao gồm thông tin chuyển khoản ngân hàng.

– Ban quản lý phata.edu.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký thông tin nhận tư vấn hoặc chuyển khaorn học phí phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.Ban quản lý phata.edu.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.