Thất bại không phải để gục ngã, thất bạn là để đứng dậy và bước xa hơn. Em là 1 trong số ít bạn rất chịu khó soạn bài và siêng năng đến lớp. Điểm số không quan trọng, quan trọng là em đã chiến thắng chính mình. Trung tâm rất tự hào về em !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment