Siêng năng theo học đến buổi học cuối cùng và chăm chỉ hoàn thành bài tập Thầy giao cộng với sự tiến bộ về kỹ năng làm bài đã giúp Em chiến thắng kỳ thi Toeic. Hãy luôn cố gắng và mở ra nhiều cơ hội cho tương lai em nhé !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment