“Lần đầu tiên đi học anh văn mà em cảm thấy thích đến vậy luôn á. Đến trung tâm không những vừa được học, được chơi mà còn được ăn nữa. Thầy thì khỏi phải nói rồi dạy rất hay, rất nhiệt tình với học viên và thường tổ chức những buổi hoạt động ngoại khóa cho học viên vừa học vừa chơi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment