Nguyễn Thị Vân Anh

Mặc dù nhà ở tận Bình Tân nhưng Em vẫn cố gắng đi học đầy đủ và siêng năng làm bài Thầy giao. Kết quả này là bước đệm cho sự thành công và mở ra nhiều cơ hội mới cho Em trong tương lai. Hãy luôn nhìn về phía trước Em nhé !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment